Menu Sluiten

Werkwijze

Uitbreiden van zelfvertrouwen en kennis van ouders: hoe doe ik dat?

Ik werk op allerlei plekken en in verschillende situaties, maar er zijn een aantal overkoepelende dingen die ik overal inzet, omdat ik ze altijd belangrijk vind:

  • vertrouwde en veilige sfeer creëren
  • naast de ouder staan, in plaats van vanaf ‘boven’ te zeggen hoe iets moet
  • vaardigheden die ouders al hebben koesteren en deze samen uitbreiden
  • kennis aanreiken en samen met ouders bedenken of en hoe deze kennis waardevol is voor henzelf en hun kind

Met wat voor ouders werk ik?

Met alle ouders. Maar mijn hart ligt bij ouders die niet zijn opgegroeid in Nederland en die hun kinderen moeten grootbrengen in een land dat ze (nog) niet goed kennen en vaak zonder groot sociaal netwerk om zich heen.

Waar kan ik ouders mee helpen? 

Ik zorg ervoor dat ouders meer kennis en vaardigheden krijgen op verschillende vlakken:

  • Voorlezen: hoe doe je dat? Welke boeken kies je, wat doe je er mee?
  • Schoolsysteem: hoe zit het schoolsysteem van hun kinderen in elkaar? Hoe werkt het rapport? Wat betekenen al die ingewikkelde termen? Waarom toetsen we de kinderen en waarop?
  • Ontwikkeling van kinderen: hoe sluit je als ouder aan op de ontwikkeling van je kinderen? Wat kan je thuis doen?

Wat levert mijn inzet op voor een school? 

  • Kinderen krijgen meer leesplezier: ouders kunnen beter voorlezen en vinden het leuker en zullen dus vaker voorlezen.
  • Oudercontact wordt gemakkelijker: ouders weten meer over het schoolsysteem, durven meer te vragen en zich uit te spreken en zijn inhoudelijker betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
  • Kinderen ontwikkelen zich beter: omdat ouders meer en beter betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, kunnen ze thuis daar beter bij aansluiten.